Maren og hennes firbeinte venn sitter i lyngen og nyter utsikten utover skogen, og ned mot havet. Solen skinner igjennom de grå/blå skyene som dekker himmelen.

VET DU HVA BPA ER?

BPA er en måte å organisere dine kommunale tjenester på. Har du kommunale vedtak på for eksempel praktisk bistand, støttekontakt og/eller avlastning på totalt 32 timer pr. uke har du lovfestet rett til å kunne velge å få tjenestene organisert som BPA.

 Målet er at alle mennesker skal kunne leve likestilte liv uavhengig av assistansebehov. Med BPA blir du en aktiv leder i eget liv. Med BPA kan du ivareta dine plikter, interesser og behov, som alle andre samfunnsborgere. Både barn og voksne kan få BPA.

De største forskjellene på BPA og tradisjonelle tjenester er at du selv er arbeidsleder i ditt eget liv. Du bestemmer hvordan du ønsker å bruke timene dine, hvem som skal jobbe hos deg, når de skal komme og hva de skal gjøre.

Det er du som velger hvem, hva, hvor og når.

 

Hvem?

Du bestemmer hvem som skal jobbe hos deg. Om du ønsker kan vi bistå med å finne den assistenten som passer best inn i ditt liv, noen som ønsker å bidra til at akkurat du har muligheten til å leve et liv på dine premisser.

Hva?

Det er du som bestemmer hva assistentene skal hjelpe deg med. Assistenten er dine armer, bein og øyne. Du kan bruke assistenten i og utenfor hjemmet slik at du har muligheten til å leve livet ditt.

Hvor?

Hjemme, på stranda, på fjellet, hvor enn du måtte ha behov for assistanse. Du bestemmer hvor du ønsker å motta assistansen.

Når?Du planlegger turnus etter ditt liv slik at du har assistenter på jobb når du trenger det. Du bestemmer når assistenten skal komme og når de er ferdige. På den måten kan du dra på fest eller stå tidlig opp for å rekke jobb eller trening. Assistenten er der når du ønsker det.

 

For å ha en lovfestet rett til BPA må du fylle følgende krav:

Være under 67 år

Ha et langvarig behov (over 2 år)

Ha behov for tjenester 32/25 timer per uke

Avlastning for barn under 18 år gir samme rettigheter

BPA er en måte å organisere kommunale tjenester på. Har du allerede hjemmetjeneste, praktisk bistand, støttekontakt og/eller avlastning som er mer enn 32 timer per uke, har du lovfestet rett til å få tjenestene organisert som BPA.

Du kan også søke BPA selv om du ikke har rett på det. Da må du begrunne godt hvorfor BPA er det beste for deg.

Det er kommunen som innvilger BPA etter søknad fra deg, og Medvind Assistanse kan hjelpe deg å utforme søknaden og gi råd om søknadsprosessen.