Vi søker ny koordinator

Vi søker etter BPA-koordinator i Haugesund. BPA-koordinatoren har ansvaret for all oppfølging mot Arbeidsledere og deres assistenter. Det innebærer personlig kontakt, og administrative rutiner.

Medvind Assistanse er et norskeid AS, der ledelsen består av både funksjonsfriske og mennesker med funksjonsvariasjon som selv har store assistansebehov. Vi har kunder med ulike diagnoser, assistansebehov, og noen med til dels alvorlige tilstander.

Du skal bidra til at vårt mål om at alle mennesker med funksjonsvariasjoner skal ha mulighet til å leve likestilte liv, med samfunnsdeltagelse og god livskvalitet. Det at alle mennesker er like mye verdt, og alle har samme verdi, er viktig for oss. Våre kunder skal først og fremst møtes som mennesker.

BPA handler like mye om friheten til å kunne velge hvilket liv man vil leve, og hvem man vil være. Med BPA skal man i størst mulig grad kunne ivareta plikter, interesser, behov og ønsker som alle andre samfunnsborgere.

Vår relasjon til arbeidslederne er tett. Som koordinator skal du bidra til at vi tilpasser vår leveranse etter vedtakseierens behov gjennom et livsløp. Dette betyr at vi legger vekt på å være løsningsorientert, og handlingsorienterte med kort responstid. Vi bidrar, i den grad arbeidsleder ønsker, med ansettelser av assistenter.

Personlige egenskaper:

 • Godt humør og imøtekommende
 • Serviceinnstilt
 • Evne til å jobbe selvstendig
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Resultatorientert og målrettet
 • Gode samarbeidsevner
 • Utviklingsorientert

 

Arbeidsoppgaver:

 • Bistå med ansettelse av assistenter
 • Opplæring av arbeidsledere i arbeidslederrollen
 • Administrative oppgaver relatert til BPA-ordningen
 • Holde kurs/bistå i organisering av kurs
 • Markedsføre Medvind Assistanse AS

Kompetanse:

 • Kjennskap til BPA er en fordel
 • Bachelor, eller relevant kompetanse
 • Du må disponere egen bil, og reising må påregnes
 • Fleksibel i forhold til arbeidstid
 • Plettfri vandel er et krav
 • Du vil få en variert arbeidshverdag i et godt miljø i trivelige omgivelser
 • Personlig egnethet vektlegges


Arbeidssted vil være Haugesund 

Søk på stillingen her, eller send søknad og CV til pib@medvindassistanse.no

 

Kontakt oss

Kontaktskjema