top of page

ÅPNE MENY

  • Forfatterens bildeMedvind Assistanse

Alle barn skal være barn, og med BPA kan Even være ett barn.


FNs internasjonale barnedag markeres den 20. november hvert år, for å gjøre barn over hele verden bevisste på hvilke rettigheter de har. Når barn vet hvilke rettigheter de har og disse rettighetene ivaretas skaper vi en bedre verden.


Barnekonvensjonen er en avtale mellom nesten alle land i verden. Der står det om hvordan alle barn i verden skal ha det. Norge har skrevet under barnekonvensjonen, og gjort den til norsk lov. Barnekonvensjonen gir barn egne rettigheter, for eksempel rett til skole, helsehjelp, lek og fritid.

Even er 10 år og har diagnosene Cerebreal Parese og Epilepsi. Han har store funksjonsvariasjoner som påvirker hans liv og hverdag i stor grad. Med BPA fra Medvind Assistanse kan han leve ett like selvstendig liv som andre barn på hans alder. Han har ett likestillingsverktøy som gir han frihet, og trenger ikke å være avhengig av mamma eller pappa. Han kan gå på fritidsaktiviteter, sosiale aktiviteter, sykle og leke i gaten, game med kompiser, leke med lillesøster, gjøre lekser, gå på kino, rydde rommet sitt og gå med søpla for mamma.


Jeg er mamma og arbeidsleder for Even, og med BPA kan jeg stå i full jobb, være sosial, være aktiv i verv. Samtidig kan jeg kjenne på at BPA gir meg muligheten til å kunne være mamma og ikke fysioterapeut, sykepleier eller ta meg av meromsorgen Even har.

Når du har ett barn med store funksjonsvariasjoner har foreldre så mange roller at når Even fikk BPA i en alder av 7 år, visste jeg ikke hvordan det var å bare være mamma. Jeg hadde aldri kunne drikke kaffen varm, eller ta 5 min på sofaen på ettermiddagen. Når vi lærte oss å leve med det og slippe assistentene til, åpnet det seg opp en ny verden for Even, og oss foreldre. Vi fikk avlastning og han kunne bli like selvstendig som barn på sin egen alder.


Jeg brenner for tidlig oppstart av BPA hos barn slik at hele familien lærer seg å leve med likestillingsverktøyet. Even kan nå ta egne valg uten foreldrene på slep. Han vil alltid være avhengig av assistanse, og for han og oss, er BPA riktig. Alle må finne sin måte å leve med det å BPA på, og ha assistanse i hus. Det skal gi mer enn det tar, og med god kommunikasjon og klare forventnings avklaringer vil det fungere optimalt for alle.


Alle barn skal være barn, og med BPA kan Even være ett barn.

Kommentarer


bottom of page