top of page

ÅPNE MENY

En hel hall for seg selv


grafikk mennesker som holder hender rundt jordkloden, verdens autismedag

Verdens autismedag 2. april


For barn med autisme kan det være utfordrende med kommunikasjon og samspill. Da kan det være trygt å trene sammen med den faste BPA-assistenten – og ha hele hallen for seg selv.


Trygghet og kontinuitet kan være viktig for den som har en diagnose innen autismespekteret.

– Mange har behov for god tid til å bygge relasjon og trygghet, kanskje spesielt hvis en har et begrenset verbalt språk. Noen opplever store utskiftninger av personale i bolig eller institusjon. Her kan BPA utgjøre store forskjeller, med kontinuitet og kjente ansatte, som også kan jobbe i hjemmet, sier Alexandra Vangen Scholz, BPA-koordinator i Medvind Assistanse.


BPA kan være et godt verktøy til å strukturere hverdagen. Den enkelte kan være med og velge aktiviteter som er tilpasset den enkeltes utfordringer og dagsform. Som å dra på biltur, sykkeltur, se en fotballkamp eller dra på kino. Eller trene håndball med assistenten, når en er i form til det og ingen andre er i treningshallen.


Den som har en diagnose innen autismespekteret kan ha rett til å få innvilget BPA. Da kan en selv velge hvem som skal være assistent, når og hvor de skal jobbe og hva de skal gjøre.

Forutsigbarhet

– Foreldre forteller at det å velge og vite hvem som skal være på jobb i hjemmet er veldig viktig. En BPA-assistent kan tilpasse seg familiesituasjonen. BPA er både avlastning for foresatte, og et verktøy for den enkelte til å være med og bestemme over sin egen hverdag. Enkelte har vært avhengig av familie og nærstående helt opp til voksen alder. Med BPA kan en få et rikere og mer selvstendig liv.


BPA er et likestillingsverktøy som kan innvilges uavhengig av om en klarer å være arbeidsleder selv eller ikke. Hvis en ikke kan være arbeidsleder selv, kan noen i familien, foreldre, andre nærstående eller en assistent være arbeidsleder. Medvind Assistanse kan også være arbeidsleder. BPA kan også kombineres med andre tjenester en mottar.Comentarios


bottom of page