top of page

ÅPNE MENY

Funksjonshemmedes stolthetsmåned

De fleste kjenner regnbueflagget som markeres skeives rettigheter, men visste du at det finnes et eget flagg for funksjonshemmede?

Juli er funksjonshemmedes pride måned som startet i USA for å markere at det ble vedtatt lovverk som skulle sikre funksjonshemmede tilgjengelighet (dette lovverket her americans with disabilities act ofte forkortet som ADA). De siste årene har disability pride måneden blitt markert over hele verden, også i Norge. Funksjonshemmedes stolthetsmåned handler om å være stolt av den du er, arbeide mot diskriminering og for solidaritet, stolthet og aksept.

Det har vært flere ulike flagg for å markere funksjonshemmedes pride og for å feire oss. Det siste flagget ble laget i oktober 2021 av Ann Magill, dette er en oppdatering av Magills flagg fra 2019. Flagget ble oppdatert for å gjøre det mer tilgjengelig da det forrige flagget hadde sterke farger og sikksakk linjer som kunne være utfordrende for de av oss som fotosensitivitet, synsvariasjoner eller nevrodivergens.


Flaggets striper representerer solidaritet mellom ulike funksjonsvariasjoner. Flagget har diagonale striper for å vise hvordan de av oss som har funksjonsvariasjoner møter barrierer i samfunnet. I følge skaperen av flagget skal de diagonale stripene være en kontrast til de vertikale vegger og horisontale tak som isolerer funksjonshemmede. Flaggets budskap er at det ikke er noe galt i å ha en funksjonsvariasjon og å være annerledes. Mangfold er vakkert og alle kan bidra med noe. De seks ulike fargene på flagget representerer mangfoldet i funksjonsvariasjoner. 🙂


  • grønt for sensoriske funksjonshemminger

  • blå representerer emosjonelle og psykiske funksjonshemminger

  • hvit er usynlige og udiagnostiserte funksjonshemminger

  • Gull er for nevrodivergens

  • rødt representerer fysiske funksjonshemminger

Bakgrunnen er en bleket svart farge som skal minne og sørge de funksjonshemmede som har dødd på grunn av funkofobi, vold, forsømmelse, selvmord, opprør, sykdom og eugenikk. Den mørke bakgrunnen markerer sinne og protest mot diskriminering. Vi i medvind assistanse er stolte over å markere funksjonshemmedes pride måned, samtidig står vi på for å anerkjenne våre menneskerettigheter og sikre at alle funksjonshemmede som har behov for det skal få BPA. Dette jobber vi med 365 dager i året.





Comentarios


bottom of page