top of page

ÅPNE MENY

  • Forfatterens bildeMedvind Assistanse

Hurra! Vi er ISO-sertifisert for kvalitet og miljø!


Avdelingsledere med diplom

18. juni 2021 ble Medvind Assistanse ISO-sertifisert på kvalitet og miljø (standardene 9001 og 14001). Etter kun 15 måneders drift er dette et kvalitetsstempel vi er utrulig stolte av!


– Vi er opptatt av å øke kvaliteten og forebygge risikoer i alt vi gjør. Med sertifisering i disse standardene kan vi dokumentere at vi har gode ledelsessystemer for kvalitet og miljø, sier Paula Iren Bø, operasjonell leder i Medvind Assistanse.

Standarden for miljøledelse krever klare målsettinger og systemer for å nå disse målene. Det betyr at Medvind Assistanse jobber aktivt for å minimere negativ påvirkning av miljøet.

– Prosessen mot sertifisering har vært lærerik og vi har fått gode system å jobbe etter. Vi har engasjerte medarbeidere i Medvind Assistanse, som har bidratt til at vi har klart å bli sertifisert etter kun 15 måneders drift. Det er vi utrolig stolte av og vi feiret selvfølgelig med kake.
ISO kake, feirer 150 sertifiseringerComments


bottom of page