top of page

ÅPNE MENY

Medvind Assistanse har sjekket ut tilgjengeligheten på Verketfestivalen


I slutten av august var Medvind Assistanse tilstede under Verket 2023 i Mo i rana. Vår konsulent Jo Magnus Torvik var på området for å sjekke ut tilgjengeligheten på de ulike områdene på festivalen. Han sjekket ut handicap-rampen, mat-og barserveringen, toalettene, underlaget og hvordan ansatte/frivillige ter seg til de med en utfordring. Her kommer Jo Magnus som oppsummering av tilgjengeligheten på festivalen:


Jeg fartet rundt på festivalområdet for å få et bedre innblikk på hvordan tilgjengeligheten var.


Den første tanken som slo meg var at festivalen var plassert på et område med ulent terreng. Det var noe bratt og litt ulent ned mot scene og på området toalettene var plassert. Handicaprampen hadde en veldig fin plassering og på HC-plattformen fikk jeg et godt overblikk mot begge scenene. Selve rampen var litt smal og kunne vært bredere, og HC plattformen kunne vært noe større. Handicaptoalettet var som et normalt festivaltoalett, litt trangt og litt rotete. Da jeg så Kari Bremnes og Madrugada hadde jeg perfekt utsikt over scenen både med tanke på lyd og scenebilde.


Når det kommer til mat-og drikkeområdet var dette greit plassert, men diskene noe høye som ga noen utfordringer for de i rullestol. Disse ble først håndterbare med litt assistanse.


Alt i alt syns jeg festivalen var bra, selv om jeg opplevde at det var litt forbedringspotensiale. Bra plassering med HC-plattformen, ansatte og frivillige var veldig behjelpelig og trivelige.


Comments


bottom of page