Har du en annen leverandør og ønsker å bytte til oss?

Det er svært enkelt. Assistentene beholder samme lønn eller går opp om våre lønnsvilkår er bedre.  Når du bytter leverandør er det en virksomhetsoverdragelse (VO), det vil si at den reguleres i lovverket slik at alle assistentene dine kan beholde jobben og eventuelle tillegg.

Vil du bytte leverandør må du sende beskjed til din leverandør og til kommunen. Deretter arrangeres et møte som informerer assistentene om byttet og hvordan det fungerer. Snakk gjerne med oss før du bytter.

Ring oss på telefon 951 41 832 eller send epost til post@medvindassistanse.no