Vår BPA

Som arbeidsleder hos Medvind Assistanse, vil du oppleve vår leveranse på følgende måte:

Vi kjenner våre arbeidsledere

Som leverandør tar vi oss alltid god tid til å bli kjent med arbeidslederne, slik at vi bedre kan forstå hvilket behov for assistanse du har.

Du får de rette assistentene

Det gode forholdet til arbeidslederne gjør at vi sammen kan forstå hvilke assistenter du trenger for å få en god hverdag. Om du vil kan vi hjelpe deg med nesten hele prosessen, men det er du som bestemmer hvem som skal ansettes.

Vi sørger for rask oppstart av alle vedtak

Medvind Assistanse har som mål at det aldri skal gå mer enn 21 dager fra vi får ditt vedtak, til første assistent er på plass. I 98 prosent av tilfellene har vi nådd dette målet, og vår personlige rekord er på kun to timer.

Vi forenkler din hverdag

Medvind Assistanse har digitale system for håndtering av driftsmidler. Det betyr blant annet at du og dine assistenter enkelt kan sende inn driftsutgifter digitalt via app eller pc.

Du får gode digitale systemer for planlegging av turnus og timeføring, både via mobil og pc.

Vi bidrar til rekrutteringen av assistenter, dersom du ønsker det. Men det er du som arbeidsleder som bestemmer hvem som ansettes.

Vi vet verdien av et godt lederskap

Du skal være trygg i rollen som arbeidsleder, for dette gir deg en stabil ordning. Derfor har vi både analog og digital opplæring som du og dine assistenter kan benytte når det måtte være.

Vi tar godt vare på assistentene

De er en svært viktig ressurs, og vi tar arbeidsgiveransvaret på alvor. Vi har tariffestet lønn, og vi kurser våre arbeidsledere i hvordan assistentene skal få et godt arbeidsmiljø.

Vi er en livsløpsleverandør

Vår BPA skal følge vedtakseierens utvikling gjennom hele livet. Derfor har vi kompetanse på ulike aldersgrupper, livssituasjoner, og assistansebehov. Vår BPA skal bidra til en velfungerende ordning også når helseutfordringer gjør det vanskelig å ivareta arbeidslederrollen.

Du kan alltid kontakte oss

Vi er nesten alltid tilgjengelig på telefon, uansett hva det måtte gjelde. Om vi ikke svarer med en gang, tar vi alltid kontakt med deg igjen så raskt som mulig.Kontakt oss

Kontaktskjema