top of page

ÅPNE MENY

Funksjonshemmet og flyktning: frihet med idrett og BPA

Medvind Assistanses praksisdeltager, Volodymyr Arabadzhy, kommer til Nordstrand idrettshall lørdag 4. mai, for å dele av egne erfaringer som funksjonshemmet flyktning i Norge. Han vil blant annet fortelle om idretten som en viktig arena for integrering. Store deler av dagen vil være viet til idrettsglede for alle. Det vil være mulig å teste ut rullestolhåndball, rullestolbasket og el-innebandy. For å mestre idrettsaktiviteter kan mange ha behov for brukerstyrt personlig assistanse. Derfor vil det være mulig å låne en assistent!

 

Program:

12.00-12.15: BPA som viktig likestillingsverktøy

12.15-12.30: Norges Handikapforbund Oslo og Landsforeningen for ryggmargsskadde innleder om viktighet av prioritering på dette feltet

12.30-12.45: Hvordan er det å være funksjonshemmet og flyktning i Norge? v/Volodymyr Arabadzhy

12.45-13.00: Spørsmål? 

13.00-14.00: Lunsj – Vi serverer mat!

14.00-16.00: Vi inviterer alle til å spille rullestolhåndball, rullestolbasket og el-innebandy

 

Meld deg på her:

bottom of page