top of page

ÅPNE MENY

Velkommen til Medvind Rebels! 

For de som vil være seg selv, sammen med andre. 

Vår visjon er å bygge et inkluderende og støttende univers der barn og ungdom med funksjonsvariasjoner får rom til å oppleve fellesskap, forståelse, og personlig utvikling. Vi drømmer om en fremtid der alle barn og unge, uavhengig av funksjonsvariasjon, er anerkjent, verdsatt, og har ubegrensede muligheter til å utforske sitt fulle potensial. 

Vi organiserer arrangementer, aktiviteter og tjenester som er designet for å fremme aksept, mangfold, og respekt i hele samfunnet, samt bygge kunnskap om livets barrierer, veien videre til voksen og hvordan du selvstendig skal styre din BPA-hverdag i fremtiden.

 

Rebels Verdier 

I likhet med verdiene til Medvind Assistanse er også Rebels sine verdier 

Ydmykhet: Vi verdsetter hverandres bidrag og anerkjenner verdien i å lære og vokse sammen. 

Respekt: Vi møter hver person med verdighet, empati, og åpenhet. 

Glede: Vi fyller hver dag med positiv energi, moro, og latter. 

 

Kontakt oss

Lene Cecilie Brurås

Telefon: +47 988 64 574

E-post: Lcb@medvindassistanse.no

bottom of page