top of page

ÅPNE MENY

mann på konsert

Hva innebærer vår livsløpsgaranti?

Vi i Medvind Assistanse erkjenner at livet ikke er statisk. Livet kan vi by på både oppturer og nedturer, og dette kan ha noe å si for hvordan man organiserer en BPA-ordning. Behovene kan endres i takt med alder, livssituasjon og helse. Vår livsløpsgaranti innebærer at vi er løsningsorienterte og tilpasser vår tjeneste ut ifra dette. 

Hvem er det som ivaretar livsløpsgarantien i min BPA-ordning?

Det er BPA-koordinatorene som er bærebjelkene i livsløpsgarantien. Når arbeidsleder velger Medvind Assistanse som BPA-leverandør, får arbeidsleder og vedtakseier én fast og lokal kontaktperson som også er sparrings- og samtalepartner. BPA-koordinatoren er både løsnings- og handlingsorientert. Det betyr at koordinatoren i dialog med arbeidsleder finner løsninger, og følger opp med tiltak. 

Brukerstyring – det er arbeidsleder som bestemmer

Det er arbeidsleder som bestemmer hvem som skal ansettes, hva som skal være arbeidsoppgavene, hvor assistansen skal utføres og når assistentene skal jobbe. Slik er det arbeidsleder som har brukerstyringen, og BPA-koordinator bistår ved behov. Eksempelvis kan BPA-koordinator avlaste ved rekruttering i ett eller flere ledd. Det er arbeidsleder som skal ta beslutningene i BPA-ordningen. 

Vi har funkiskompetanse og ansatte i drift med assistansebehov

Hele 34 prosent av våre administrative ansatte har en funksjonsvariasjon. Vi har også ansatte som er foreldre til barn med assistansebehov. Våre spesialrådgivere og BPA-konsulenter bidrar med erfaringsutveksling, dialog og rådgivning. Sammen finner vi de beste løsningene. Spesialrådgiverne har spisskompetanse på ulike segmenter som 1) BPA for barn, 2) kultur og idrett, 3) seksualitet og 4) funkisforeldre med BPA.

Faglig tyngde med erfaring innen administrasjon og assistanse 

Alle administrativt ansatte i Medvind Assistanse har ulik kompetanse. Dette styrker vårt lag og gjør det mulig for oss å levere livsløpsgarantien. Flere av oss har erfaring som brukerstyrt personlig assistent og vi har ansatte med lang administrativ erfaring. Vi har også ansatte med faglig tyngde innenfor områdene likestilling, menneskerettigheter og helse som for eksempel syke- og vernepleiere.  

bottom of page