top of page
Åpne meny

ÅPNE MENY

Her leverer vi BPA

Trykk deg inn på kartet for å se hvilke kommuner Medvind Assistanse leverer BPA i dag. Du kan også trykke deg inn på tilhørende avdeling for mer informasjon.

Vi leverer brukerstyrt personlig assistanse (BPA) i mange av Norges kommuner.

Bergen

Kong Oscars gate 11, 5017 Bergen, Norge

Medvind Assistanse Avd. Bergen

Nordland

Kongensgate 51, 8514 Narvik, Norge

Medvind Assistanse Avd. Nordland

Troms og Finnmark

Fredrik Langes gate 14, 9008 Tromsø, Norge

Medvind Assistanse Avd. Troms og Finnmark

Øst

Lilleakerveien 4a, 0283 Oslo, Norge

Medvind Assistanse Avd. Øst

Sørvest

Skåregata 92, 5528 Haugesund, Norge

Medvind Assistanse Avd. Sørvest

Nordvest

Daaevegen 2, 6018 Ålesund, Norge

Medvind Assistanse Avd. Nordvest

Trøndelag

Falkenborgvegen 9, 7044 Trondheim, Norge

Medvind Assistanse Avd. Trøndelag

Våre avdelinger

bottom of page