top of page

ÅPNE MENY

Person i rullestol på tur i skogen med hund

Hva er BPA

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er et likestillings- og frigjøringsverktøy for den som har en funksjonsvariasjon. BPA er en måte å organisere praktisk assistanse på, og er en lovfestet rettighet for funksjonsvarierte.

Først og fremst handler BPA om friheten til å kunne ta styring over ditt eget liv, hvordan du vil ha din hverdag. Målet er at vi alle skal kunne leve likestilte liv uavhengig av assistansebehov. BPA gjør det mulig for deg å være en ressurs, både for deg selv, dine nærmeste og i samfunnet. Med BPA kan du ivareta dine behov, interesser og plikter, som alle andre samfunnsborgere. Både barn og voksne kan få BPA.

Les mer om BPA for barn her.

Når du har BPA er det du som velger hvem, hva, hvor og når.

Hvem?

Du bestemmer hvem som skal jobbe hos deg. Du finner den assistenten som passer best inn i ditt liv, noen som ønsker å bidra til at akkurat du har muligheten til å leve et liv på dine premisser. Hvis du ønsker, kan Medvind Assistanse bistå med å finne de rette assistentene. 

 

Hva?

Det er du som bestemmer hva assistentene skal assistere deg med. Assistenten kan være dine armer, bein og øyne. Du kan bruke assistenten i og utenfor hjemmet slik at du har muligheten til å leve livet ditt. 

Hvor?

Du bestemmer hvor du ønsker å motta assistansen. Hjemme, på stranda, på fjellet, hvor enn du måtte ha behov for assistanse. 

Når?

Du planlegger turnus etter ditt liv slik at du har assistenter på jobb når du trenger det. Du bestemmer når assistenten skal komme og når de er ferdige. På den måte kan du dra på fest eller stå tidlig opp for å rekke jobb eller trening. Assistenten er der når du ønsker det.

 

For å ha en lovfestet rett til BPA må du fylle følgende krav:

  • Være under 67 år

  • Ha et langvarig behov (over 2 år)

  • Ha behov for tjenester 32/25 timer per uke

  • Avlastning for barn under 18 år gir samme rettigheter

BPA er en måte å organisere kommunale tjenester på. Har du allerede hjemmetjeneste, praktisk bistand, støttekontakt og/eller avlastning, som er mer enn 32 timer per uke, har du lovfestet rett til å få tjenestene organisert som BPA. Du kan også søke BPA selv om du ikke har rett på det, for eksempel hvis behovet er mellom 25-32 timer i uka. Da må du bare begrunne godt hvorfor BPA er det beste for deg. I praksis kan du søke om BPA også ved lavere timeantall, så lenge du kan begrunne at BPA er det mest hensiktsmessige for deg. 


Det er kommunen som innvilger BPA etter søknad fra deg. Vi kan hjelpe deg med å utforme søknaden, og gi råd om søknadsprosessen. Les mer om hvordan du søker her.

Slik fungerer BPA

Det er kommunen du bor/oppholder deg i som skal gi deg et vedtak på BPA. Når du sender en søknad, kommer kommunen ofte på hjemmebesøk før de gjør et vedtak. I vedtaket står det hvor mange timer BPA du har fått innvilget per uke. 


De største forskjellene på BPA og tradisjonelle tjenester er at du selv er daglig leder over dine assistenter. Du bestemmer hvordan du ønsker å bruke timene dine, hvem som skal jobbe hos deg og når de skal komme. 


Det kan være ulike grunner til at det å være arbeidsleder ikke er det rette for deg. Da kan noen andre være arbeidsleder (fungerende arbeidsleder), eller være arbeidsleder sammen med deg (medarbeidsleder). Det er fremdeles BPA, men et familiemedlem, venn, assistent eller annen bistår deg med ledelsen. 

Les mer om BPA fra Medvind Assistanse her

BPA artikler

bottom of page