top of page

ÅPNE MENY

man på konsert
man på konsert

Funksjonsassistanse

En funksjonsassistent er en som tilrettelegger og bistår slik at du som har fysiske funksjonsvariasjoner kan gjøre jobben din. Det er NAV som innvilger funksjonsassistanse, og betaler lønn til assistenten. Hvor mange timer du får tildelt, vurderes individuelt.

Hvem kan søke? 

Er du yrkesaktiv og har fysiske funksjonsvariasjoner, for eksempel om du er synshemmet eller sitter i rullestol, kan du søke om funksjonsassistanse. Ordningen er for deg som har behov for assistanse for å kunne skaffe eller beholde ordinært arbeid, eller lærlingeplass.

Slik søker du

Du søker NAV om å få funksjonsassistanse. De innvilger for ett år av gangen. Ta kontakt med NAV for nærmere informasjon. Du kan også spørre oss i Medvind Assistanse om det du lurer på om funksjonsassistanse. 

 

Dette gjør Medvind Assistanse

  • Vi har arbeidsgiveransvaret på samme måte som ved et ordinært BPA-vedtak. Vi sørger blant annet for at funksjonsassistentene får lønn 

  • Vi tar oss av all rapportering til NAV

  • Vi kan bistå i å rekruttere funksjonsassistenter

  • Vi kan delta på møter, hvis du ønsker det

  • Vi kan gi råd i forhold til søknaden til NAV  

 

Ta kontakt med oss! 

Vil du vite mer om funksjonsassistanse – ta gjerne kontakt med oss! post@medvindassistanse.no

Vi har allerede mange arbeidsledere som har god erfaring med funksjonsassistanse, også i kombinasjon med BPA-assistanse.  

Les mer om funksjonsassistanse på NAV sine nettsider HER 

bottom of page