top of page

ÅPNE MENY

Medvind assistanse gjeng

For å nå målet om at alle personer med funksjonsvariasjon som har rett til BPA skal få det, fokuserer vi på fire områder:​​

1. Levere Norges beste BPA-tjeneste. For å få til dette er vi løsningsorienterte, profesjonelle og handlingsorienterte. Vi møter våre kunder med en positiv innstilling, og setter vår stolthet i å finne gode løsninger. Vi er også gode på å iverksette tiltak, etter at vi sammen har blitt enige om løsning.  

2. Bistå enkeltpersoner med funksjonsvariasjoner i dialog med sine hjemkommuner, for å sikre at de får den tjenesten de har rett til.

3. Jobbe politisk lokalt og nasjonalt for å påvirke rammene for BPA-tjenester. 
  

4. Medvind Assistanse skal bidra til at du kan leve livet som du selv vil, og gjennom dette sikre reell likestilling og inkludering. Du er like mye verdt uavhengig av funksjonsvariasjon, etnisitet, seksuell orientering og kjønnsidentitet. 

Du kan lese vår likestillingsrapport for 2023 her.

Vår BPA

Som arbeidsleder hos Medvind Assistanse, vil du oppleve vår leveranse på følgende måte:

 

Du kan alltid kontakte oss på vår vakttelefon 

Vi er alltid tilgjengelig på telefon (98 90 90 30), uansett hva det måtte gjelde. Om vi ikke svarer med en gang, tar vi alltid kontakt med deg igjen så raskt som mulig. 

Vi kjenner våre arbeidsledere og vedtakseiere 

Som leverandør tar vi oss alltid god tid til å bli kjent med arbeidslederne og vedtakseierne, slik at vi bedre kan forstå hvilket behov for assistanse du har. 

 

Du får de rette assistentene 

Den gode relasjonen mellom arbeidsleder, vedtakseier og BPA-koordinator gjør at vi sammen kan avdekke hvilke assistenter som trengs for en god hverdag. Om du vil kan vi hjelpe deg med hele prosessen, men det er du som bestemmer hvem som skal ansettes.

 

Vi forenkler din hverdag

Medvind Assistanse har enkle digitale system. Det betyr blant annet at driftsutgifter kan sendes inn digitalt via app eller PC. I tillegg har vi digitale systemer for planlegging av turnus og timeføring. Her bruker vi Tamigo som fungerer på PC og mobil.  

 

Vi vet verdien av et godt lederskap

Du skal være trygg i rollen som arbeidsleder. Derfor har vi både fysisk og digital opplæring som du og dine assistenter kan benytte når det måtte være. 

 

Vi tar godt vare på assistentene

De er en svært viktig ressurs, og vi tar arbeidsgiveransvaret på alvor. Vi har tariffestet lønn, og vi kurser våre arbeidsledere i hvordan assistentene skal få et godt arbeidsmiljø. I tillegg har vi digitale og fysiske kurs for våre assistenter. .

 

Vi har livsløpsgaranti

Vi i Medvind Assistanse erkjenner at livet ikke er statisk. Livet kan vi by på både oppturer og nedturer, og dette kan ha noe å si for hvordan man organiserer en BPA-ordning.  Les mer om vår livsløpsgaranti her.

Medvind Assistanse er et norskeid selskap som leverer likestillingsverktøyet brukerstyrt personlig assistanse (BPA) for personer med funksjonsvariasjon. BPA gir mulighet til å leve et aktivt og selvstendig liv med fokus på selvrealisering og samfunnsdeltakelse.  

BPA handler om friheten til å kunne velge hvilket liv man vil leve, og hvem man vil være. Det innebærer også muligheten til å ivareta plikter, interesser, behov og ønsker som alle andre samfunnsborgere.  

I Medvind Assistanse har vi mange dyktige ansatte med lang administrativ erfaring og faglig bakgrunn. I tillegg har hele 34 prosent av våre administrativt ansatte en funksjonsvariasjon, og mange er også arbeidsleder i egen BPA-ordning. 

Medvind Assistanse har som mål at alle personer med funksjonsvariasjoner som har rett til BPA skal få det! 

Om Medvind Assistanse

Vi forsøker alltid å forbedre oss
Vi ønsker alltid å bli bedre, og vi vil gjerne lære av deg og dine erfaringer, både positive og negative.

 

Alle skal kunne leve et fullverdig liv og i Medvind Assistanse går vi på jobb hver dag for å sørge for at flest mulig kan oppleve det!

Vår kvalitets- og miljøpolicy
Medvind Assistanse yter trygge og gode tjenester til våre kunder og arbeidsledere.

Vår tilnærming sikrer at hver arbeidsleder får tilpassede løsninger som oppfyller deres unike behov, og styrker vår evne til å levere overlegne assistansetjenester. Gjennom kontinuerlig dialog og samarbeid med våre arbeidsledere, forbedrer vi stadig våre tjenester for å møte de skiftende kravene i samfunnet, og sikrer at alle involverte parter er fornøyde og godt ivaretatt.

Vi forplikter oss til økt kundetilfredshet og miljøprestasjon gjennom gode relasjoner, deltakelse i standardiseringsarbeid, økt kompetansenivå og bevisstgjøring om nåtidens miljøutfordringer. Vi forplikter oss til å følge lover, forskrifter og andre myndighetskrav som gjelder for vår virksomhet.

Les mer om miljøarbeidet i Medvind Assistanse her.

Alle ansatte

bottom of page