top of page

ÅPNE MENY

Medvind assistanse gjeng

"Medvind Assistanse har som mål

at alle personer med funksjonsvariasjoner

som har rett til BPA skal få det!"

For å nå vårt mål fokuserer vi på tre ting:

  1. Levere Norges beste BPA-tjeneste
     

  2. Bistå enkeltpersoner med funksjonsvariasjoner i dialog med sine hjemkommuner, for å sikre at de får den tjenesten de har rett til.
     

  3. Jobbe politisk lokalt og nasjonalt for å påvirke rammene for BPA-tjenester
     

  4. Medvind Assistanse skal bidra til at du kan leve livet som du selv vil, og gjennom dette sikre reell likestilling og inkludering. Du er like mye verdt uavhengig av funksjonsvariasjon, etnisitet, seksuell orientering og kjønnsidentitet. Derfor skal du oppleve Medvind Assistanse på følgende måte:

 

Vi er løsningsorienterte:

Våre kunder blir alltid møtt med en positiv innstilling, og vi fokuserer på å møte dine utfordringer med den beste servicen. Vi setter vår stolthet i å alltid finne gode løsninger for deg.

 

Vi er profesjonelle:

Medvind Assistanse legger ære i at du kan kontakte oss når det måtte være, og at vi alltid holder det vi har lovet. Vår profesjonelle og personlige tilnærming bidrar til at du får en velfungerende ordning.

 

Vi er handlingsorientert:

Medvind Assistanse skal være en vennlig og trygg støttespiller for deg. Vi vet at det kan være mange situasjoner med små og store utfordringer i din hverdag.  Men du skal vite at vi er gode på å finne den beste løsningen for deg.  Og vi handler raskt.

 

- Du skal få presentert de mulige tiltakene

- Du skal få en plan for fremdrift

- Du skal få presentert løsninger

- Du skal vite at vi kontrollerer at løsningen var riktig

Om Medvind Assistanse

 Medvind Assistanse ønsker å være den folkelige og profesjonelle leverandøren av brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Først og fremst handler BPA om friheten til å kunne ta styring over ditt eget liv, og hvordan du vil ha din hverdag.  

 

Medvind Assistanse har som mål at alle personer med funksjonsvariasjoner som har rett til BPA skal få det! 

livsløpsgaranti

Livsløpsgaranti

Livet er ikke statisk. Behovene endres i takt med alder, livssituasjon og helse.

 

Fra barnet som trenger assistanse i barnehage/skole og hjem, tenåringen som har sine utfordringer, ungdommen som skal selvstendiggjøres også videre i livet.  Medvind Assistanse sin livsløpsgaranti handler om at vi kan følge våre vedtakseiere på denne reisen. Både med bistand til å ivareta arbeidslederrollen i perioder og som gode samarbeidspartnere for å få til de beste løsningene uavhengig av alder og livssituasjon.

Vi er der i både oppturer og nedturer.

livsløpsgaranti

Vi forsøker alltid å forbedre oss:
Vi ønsker alltid å bli bedre, og vi vil gjerne lære av deg og dine erfaringer, både positive og negative. Alle skal kunne leve et fullverdig liv og i Medvind Assistanse går vi på jobb hver dag for å sørge for at flest mulig kan oppleve det!

Vår policy
Medvind Assistanse yter trygge og gode tjenester til våre kunder og arbeidsledere. Vi forplikter oss til økt kundetilfredshet og miljøprestasjon gjennom gode relasjoner, deltakelse i standardiseringsarbeid, økt kompetansenivå og bevisstgjøring om nåtidens miljøutfordringer. Vi forplikter oss til å følge lover, forskrifter og andre myndighetskrav som gjelder for vår virksomhet.

Vår BPA

Som arbeidsleder hos Medvind Assistanse, vil du oppleve vår leveranse på følgende måte:

 

Vi kjenner våre arbeidsledere

Som leverandør tar vi oss alltid god tid til å bli kjent med arbeidslederne, slik at vi bedre kan forstå hvilket behov for assistanse du har.

 

Du får de rette assistentene

Det gode forholdet til arbeidslederne gjør at vi sammen kan forstå hvilke assistenter du trenger for å få en god hverdag. Om du vil kan vi hjelpe deg med nesten hele prosessen, men det er du som bestemmer hvem som skal ansettes.

 

Vi sørger for rask oppstart av alle vedtak

Medvind Assistanse har som mål at det aldri skal gå mer enn 21 dager fra vi får ditt vedtak, til første assistent er på plass. I 98 prosent av tilfellene har vi nådd dette målet, og vår personlige rekord er på kun to timer.

 

Vi forenkler din hverdag

Medvind Assistanse har digitale system for håndtering av driftsmidler. Det betyr blant annet at du og dine assistenter enkelt kan sende inn driftsutgifter digitalt via app eller pc.

Du får gode digitale systemer for planlegging av turnus og timeføring, både via mobil og pc.

Vi bidrar til rekrutteringen av assistenter, dersom du ønsker det. Men det er du som arbeidsleder som bestemmer hvem som ansettes.

 

Vi vet verdien av et godt lederskap

Du skal være trygg i rollen som arbeidsleder, for dette gir deg en stabil ordning. Derfor har vi både analog og digital opplæring som du og dine assistenter kan benytte når det måtte være.

 

Vi tar godt vare på assistentene

De er en svært viktig ressurs, og vi tar arbeidsgiveransvaret på alvor. Vi har tariffestet lønn, og vi kurser våre arbeidsledere i hvordan assistentene skal få et godt arbeidsmiljø.

 

Vi er en livsløpsleverandør

Vår BPA skal følge vedtakseierens utvikling gjennom hele livet. Derfor har vi kompetanse på ulike aldersgrupper, livssituasjoner, og assistansebehov. Vår BPA skal bidra til en velfungerende ordning også når helseutfordringer gjør det vanskelig å ivareta arbeidslederrollen.

 

Du kan alltid kontakte oss

Vi er nesten alltid tilgjengelig på telefon, uansett hva det måtte gjelde. Om vi ikke svarer med en gang, tar vi alltid kontakt med deg igjen så raskt som mulig.

Alle ansatte

bottom of page