Bilde viser en mann i skjorte, han har skjegg og bart og kort hår. Mannen sitter i en rullestol som blir løftet i været på en konsert mens han holder opp en hånd som viser pekefinger og lillefinger. Rundt står det masse mennesker som holder hender i været. I bakgrunnen er det røyk og man skimter noen trær.

Om Medvind Assistanse

Medvind Assistanse har som mål at alle personer med funksjonsvariasjon som har rett til BPA skal få det. Det er sannsynligvis over 14 000 personer i Norge har rett på på denne tjenesten, men kun 3 500 har i dag fått innvilget vedtak i sine hjemkommuner.

For å nå vårt mål fokuserer vi på tre ting:

1  Levere Norges beste BPA-tjeneste

2 Bistå enkeltpersoner med funksjonsvariasjoner i dialog med sine hjemkommuner, for å sikre at de får den tjenesten de har rett til.

3 Jobbe politisk lokalt og nasjonalt for å påvirke rammene for BPA-tjenester

Medvind Assistanse skal bidra til at du kan leve livet som du selv vil, og gjennom dette sikre reell likestilling og inkludering. Du er like mye verdt uavhengig av funksjonsvariasjon, etnisitet, seksuell orientering og kjønnsidentitet. Derfor skal du oppleve Medvind Assistanse på følgende måte:

 

Vi er løsningsorienterte:

Våre kunder blir alltid møtt med en positiv innstilling, og vi fokuserer på å møte dine utfordringer med den beste servicen. Vi setter vår stolthet i å alltid finne gode løsninger for deg.

Vi er profesjonelle:

Medvind Assistanse legger ære i at du kan kontakte oss når det måtte være, og at vi alltid holder det vi har lovet. Vår profesjonelle og personlige tilnærming bidrar til at du får en velfungerende ordning.

Vi er handlingsorientert:

Medvind Assistanse skal være en vennlig og trygg støttespiller for deg. Vi vet at det kan være mange situasjoner med små og store utfordringer i din hverdag.  Men du skal vite at vi er gode på å finne den beste løsningen for deg.  Og vi handler raskt.

 

- Du skal få presentert de mulige tiltakene

- Du skal få en plan for fremdrift

- Du skal få presentert løsninger

- Du skal vite at vi kontrollerer at løsningen var riktig

 

Vi forsøker alltid å forbedre oss:

Vi ønsker alltid å bli bedre, og vi vil gjerne lære av deg og dine erfaringer, både positive og negative.

Alle skal kunne leve et fullverdig liv og i Medvind Assistanse går vi på jobb hver dag for å sørge for at flest mulig kan oppleve det!

Vår policy

Medvind Assistanse yter trygge og gode tjenester til våre kunder og arbeidsledere. Vi forplikter oss til økt kundetilfredshet og miljøprestasjon gjennom gode relasjoner, deltakelse i standardiseringsarbeid, økt kompetansenivå og bevisstgjøring om nåtidens miljøutfordringer. Vi forplikter oss til å følge lover, forskrifter og andre myndighetskrav som gjelder for vår virksomhet.

Her leverer vi BPA: 

Alta

Arendal 

Bamle

Elverum

Etnedal

Fredrikstad

Gjesdal

Gjøvik

Gran

Halden

Hammerfest

Hareid

Haugesund

Herøy

Holmestrand

Hustadvika

Hvaler

Inderøy

Kristiansund

Larvik

Malvik

Melhus

Narvik

Nesna

Nord Aurdal

Nordre Land

Orkland

Osterøy

Råde

Sande

Skaun

Snåsa

Sortland

Steinkjer

Stjørdal

Sula

Søndre Land

Sør Aurdal

Sør-Varanger

Tromsø

Trondheim

Tysvær

Ulstein

Vang

Vanylven

Verdal

Vestre Toten

Vindafjord

Volda

Ørsta 

Østre Toten

Ålesund

Vår BPA

Som arbeidsleder hos Medvind Assistanse, vil du oppleve vår leveranse på følgende måte:

Vi kjenner våre arbeidsledere

Som leverandør tar vi oss alltid god tid til å bli kjent med arbeidslederne, slik at vi bedre kan forstå hvilket behov for assistanse du har.

Du får de rette assistentene

Det gode forholdet til arbeidslederne gjør at vi sammen kan forstå hvilke assistenter du trenger for å få en god hverdag. Om du vil kan vi hjelpe deg med nesten hele prosessen, men det er du som bestemmer hvem som skal ansettes.

Vi sørger for rask oppstart av alle vedtak

Medvind Assistanse har som mål at det aldri skal gå mer enn 21 dager fra vi får ditt vedtak, til første assistent er på plass. I 98 prosent av tilfellene har vi nådd dette målet, og vår personlige rekord er på kun to timer.

Vi forenkler din hverdag

Medvind Assistanse har digitale system for håndtering av driftsmidler. Det betyr blant annet at du og dine assistenter enkelt kan sende inn driftsutgifter digitalt via app eller pc.

Du får gode digitale systemer for planlegging av turnus og timeføring, både via mobil og pc.

Vi bidrar til rekrutteringen av assistenter, dersom du ønsker det. Men det er du som arbeidsleder som bestemmer hvem som ansettes.

Vi vet verdien av et godt lederskap

Du skal være trygg i rollen som arbeidsleder, for dette gir deg en stabil ordning. Derfor har vi både analog og digital opplæring som du og dine assistenter kan benytte når det måtte være.

Vi tar godt vare på assistentene

De er en svært viktig ressurs, og vi tar arbeidsgiveransvaret på alvor. Vi har tariffestet lønn, og vi kurser våre arbeidsledere i hvordan assistentene skal få et godt arbeidsmiljø.

Vi er en livsløpsleverandør

Vår BPA skal følge vedtakseierens utvikling gjennom hele livet. Derfor har vi kompetanse på ulike aldersgrupper, livssituasjoner, og assistansebehov. Vår BPA skal bidra til en velfungerende ordning også når helseutfordringer gjør det vanskelig å ivareta arbeidslederrollen.

Du kan alltid kontakte oss

Vi er nesten alltid tilgjengelig på telefon, uansett hva det måtte gjelde. Om vi ikke svarer med en gang, tar vi alltid kontakt med deg igjen så raskt som mulig.Kontakt oss

Kontaktskjema