Om Medvind Assistanse

Medvind Assistanse har som mål at alle personer med funksjonsvariasjon som har rett til BPA skal få det. Det er sannsynligvis over 14 000 personer i Norge har rett på på denne tjenesten, men kun 3 500 har i dag fått innvilget vedtak i sine hjemkommuner.

For å nå vårt mål fokuserer vi på tre ting:

1 Levere Norges beste BPA-tjeneste

2 Bistå enkeltpersoner med funksjonsvariasjoner i dialog med sine hjemkommuner, for å sikre at de får den tjenesten de har rett til.

3 Jobbe politisk lokalt og nasjonalt for å påvirke rammene for BPA-tjenester

Medvind Assistanse skal bidra til at du kan leve livet som du selv vil, og gjennom dette sikre reell likestilling og inkludering. Du er like mye verdt uavhengig av funksjonsvariasjon, etnisitet, seksuell orientering og kjønnsidentitet. Derfor skal du oppleve Medvind Assistanse på følgende måte:

 

Vi er løsningsorienterte:

Våre kunder blir alltid møtt med en positiv innstilling, og vi fokuserer på å møte dine utfordringer med den beste servicen. Vi setter vår stolthet i å alltid finne gode løsninger for deg.

Vi er profesjonelle:

Medvind Assistanse legger ære i at du kan kontakte oss når det måtte være, og at vi alltid holder det vi har lovet. Vår profesjonelle og personlige tilnærming bidrar til at du får en velfungerende ordning.

Vi er handlingsorientert:

Medvind Assistanse skal være en vennlig og trygg støttespiller for deg. Vi vet at det kan være mange situasjoner med små og store utfordringer i din hverdag.  Men du skal vite at vi er gode på å finne den beste løsningen for deg.  Og vi handler raskt.

 

- Du skal få presentert de mulige tiltakene

- Du skal få en plan for fremdrift

- Du skal få presentert løsninger

- Du skal vite at vi kontrollerer at løsningen var riktig

 

Vi forsøker alltid å forbedre oss:

Vi ønsker alltid å bli bedre, og vi vil gjerne lære av deg og dine erfaringer, både positive og negative.

Alle skal kunne leve et fullverdig liv og i Medvind Assistanse går vi på jobb hver dag for å sørge for at flest mulig kan oppleve det!