top of page

ÅPNE MENY

BPA – den store forskjellen


Illustrasjon, puslespillbrikker med "autism awarness" skrevet på seg

– De fleste som har en diagnose innen autismespekteret har behov for tiltak og assistanse. Her kan BPA utgjøre store forskjeller, sier styreleder Annette Drangsholt i Autismeforeningen. 2. april markeres FN-dagen for bevissthet rundt autisme.


– Det er fortsatt behov for informasjon om diagnoser og om hvilke tjenester som finnes for den som har autisme. Det er dessverre store variasjoner rundt omkring i landet, også om en får BPA eller ikke, forteller Annette. – Vi får stadig tilbakemeldinger om at fagmiljø og kommuner snakker ned BPA som en tjeneste for autister. Dette synes jeg er underlig. Det virker som det kun er den som har en fysisk funksjonsvariasjon som kan ha BPA. Det stemmer ikke.


Autismespekteret er stort. Fra den som er avhengig av alternativ og supplerende kommunikasjon, ASK, til den som har svært høye kognitive evner, men som sliter seg ut på hverdagslige oppgaver. De fleste i autismespekteret vil ha behov for tiltak og assistanse gjennom hele livet. Små endringer i livssituasjonen kan ha store konsekvenser for livskvaliteten.


– Med BPA kan den enkelte være med og bestemme sin egen hverdag, tufta på sine egne valg. Det er også viktig å styrke familier når det trengs, da er det avgjørende å få BPA så tidlig som mulig. BPA kan bidra til et aktivt og mest mulig uavhengig liv for alle, sier Annette, som er opptatt av at BPA skal være et reelt valg for flere. – BPA trenger ikke være en enten eller tjeneste, den kan også kombineres med andre tjenester en mottar.


Uførhet i 18-årsgave

Det er store individuelle forskjeller hos personer i autismespekteret. Symptomer og alvorlighetsgrad varierer fra person til person. Mange har også økt sårbarhet for å utvikle tilleggsvansker, som psykiske lidelser, epilepsi og søvnvansker.


– I overgangen fra barn til voksen er det mange som får uførhet i 18-årsgave. Vi vet at flere blir ensomme, og noen har ressurser som de ikke får utnyttet. Med BPA kunne noen ha fungert i studier, i arbeid og bodd i egen bolig, sier Annette, og fremhever samtidig betydningen av BPA for familier og pårørende. – BPA vil kunne gi familier en mer likeverdig hverdag, og trygghet og forutsigbarhet, for eksempel i de situasjoner der en må være to til en.


– Hadde flere fått BPA, ville det vært viktig for å ikke å utvikle tilleggsdiagnoser. Det å vite hvem som kommer på jobb, med fast ansatte, er en stor fordel i forhold til stadige utskiftninger ved kommunale tjenester. En BPA-ordning vil ha en stor påvirkning i forhold til helse, hverdagslige oppgaver, gi mulighet til å være med på aktiviteter fordi en har en trygg assistent som kan tilrettelegge og være til støtte når det trengs, sier Annette.


Fakta om BPA

BPA er en måte å organisere kommunale tjenester på. Har du allerede hjemmetjeneste, praktisk bistand, støttekontakt og/eller avlastning, kan dette gjøres om til BPA. Du kan også ha BPA samtidig som du mottar andre tjenester.


Med BPA er det du som selv bestemmer hvem som skal jobbe, når, hvor og hva de skal gjøre. Det er også mulig å ha BPA med fagkompetanse, hvis dette ligger i vedtaket.Vite mer om BPA?

Ta kontakt med oss - vi slår gjerne av en uforpliktende prat om BPA. Du finner oss ved å klikke her


留言


bottom of page