top of page

ÅPNE MENY

  • Forfatterens bildeMedvind Assistanse

Integrering med idrett og BPA

Årets tema på FNs internasjonale idrettsdag for utvikling og fred 6. april er «Idrett for å fremme fredelige og inkluderende samfunn». Vi i Medvind Assistanse inviterer til arrangement om idrett, funksjonshemming og integrering lørdag 4. mai kl. 12:00.


Vi har med oss flere på laget, og arrangerer sammen med Landsforening for ryggmargsskadde (LARS) og Norges Handikapforbund Oslo. Dagen starter med at vår praksisdeltaker Volodymyr Arabadzhy deler om sin reise til Norge som funksjonshemmet flykning. Volodymyr vil også fortelle om hvordan idretten har fungert som en arena for integrering i Norge.


Idrett kan være med på å begrense språkbarrierer, for den snakker samme språk uavhengig av landegrenser. Det gir mulighet til mestringsfølelse, aktivitet og livsgnist. Idrett med BPA fjerner hindringene samfunnet skaper og gir frihet til å leve et aktivt liv.


FN understreker at «idrett er et ideelt verktøy for utvikling og fred, siden idretten ser bort fra både geografiske grenser og sosiale forskjeller. Idrett fremmer sosial inkludering og økonomisk utvikling i ulike geografiske, kulturelle og politiske kontekster». Vi ønsker å legge vekt på idrett som en viktig arena for utjevning av forskjeller. Derfor har vi en dedikert spesialrådgiver for feltet kultur og idrett.


Er du interessert i å teste ut forskjellige idretter og oppdage mulighetsrommet med BPA? Ta kontakt med spesialrådgiver Mia Larsen Sveberg, eller møt opp på arrangementet «Idrettsdag med foredrag: Funksjonshemmet og flyktning» lørdag 4. mai. Her vil det være mulig å teste både rullestolhåndball, rullestolbasket og el-innebandy. Du kan melde deg på her.


Spre gjerne ordet – velkommen skal du være!Comments


bottom of page