top of page

ÅPNE MENY

  • Forfatterens bildeMedvind Assistanse

Medvind Assistanses ferievettregler for ferieavvikling

Som arbeidsledere er det viktig å planlegge assistentenes ferieavvikling i god tid. Kontakt gjerne din BPA-koordinator, hvis du trenger bistand. Det er mye vi som arbeidsledere må huske på. For å gjøre livet vårt litt enklere, presenterer vi Medvind Assistanses ferievettregler for ferieavvikling.


Ida Hauge Dignes på sykkeltur på Beitostølen
Ida Hauge Dignes på sykkeltur på Beitostølen

Ferievettregler for assistentenes ferieavvikling


  1. Vær ute i god tid. Innhent assistentenes ferieønsker så tidlig som mulig.

  2. Lytt til assistentenes ønsker. Ferie skal alltid drøftes med medarbeidere. 

  3. Tamigo er vår venn. For å få oversikt over hvilke assistenter som er tilgjengelig i løpet av ferien, kan det være lurt å be alle assistentene legge inn ferieønsker i Tamigo. Dette gjelder også tilkallingsassistenter.

  4. Styringsretten er suveren. Arbeidsleder avgjør ferie. Arbeidsgiver har styringsrett dersom assistent og arbeidsleder ikke blir enige.

  5. Vær en ryddig leder. Fortell assistentene om ferieavviklingen to måneder før, senest innen 1 mai.  

  6. 3 uker ferie. Assistentene har rett til å ta ut minst 3 uker sammenhengende ferie i hovedferieperioden fra 1. juni til 30. september. Til sammen har assistentene rett på 5 uker ferie.

  7. Det er ingen skam å be om hjelp. Våre BPA-koordinatorer er her for å bistå dere.

  8. Planlegg for at livet skjer. Det kan være lurt å spørre tilkallingsassistenter om de er interessert i sommervikariat. Vær sikker på at du har tilstrekkelig med ferievikarer. Ansett flere hvis du er usikker.


Alle arbeidsledere er forskjellige. Noen liker å gi assistentene mulighet til å planlegge ferieavviklingen selv. Kanskje ved å innkalle alle assistentene til et personalmøte og gi de rom for å drøfte egne ferieønsker med hverandre. Andre arbeidsledere liker å ta avgjørelsene om hvem som skal jobbe til enhver tid selv.


Alle assistenter er også forskjellige, og noen kan passe bedre i visse situasjoner enn andre. Noen ganger kan det være nyttig å gi BPA-koordinator ansvar for å opplyse assistentene om reglene som gjelder ferieavvikling. Det er arbeidsleder som bestemmer metodikk for innhenting av ferieønsker, og som avgjør assistentenes ferie. BPA-koordinatorene er tilgjengelig for alle spørsmål vedrørende ferieavvikling!

Vi ønsker alle en riktig god ferie når den tid kommer! 😎

Kommentare


bottom of page