top of page

ÅPNE MENY

En kamp for livet!

Silje Borgan, som har Cerebral Parese, er provosert over forslaget til ny tjenestekonsesjon i Trondheim. - Det er nesten som de bør be St.Olavs om å slutte å redde premature barn i kommunen, for de klarer ikke å gi dem et verdig liv etter sykehuset.Søndag 3. desember er Funksjonshemmedes internasjonale dag, men i år er dette ikke en festdag for Silje. Hun skal bruke dagen på å delta på arrangementet «Redd Trondheims BPA!». - Det norske samfunnet er bygd på at alle skal kunne være selvstendige mennesker, men slik er det ikke for oss som er funksjonshemmet, i alle fall ikke i Trondheim.

- Dobbelt så dyrt, halvparten så bra I kommunedirektørens forslag til ny tjenestekonsesjon i Trondheim, kuttes timeprisen på BPA drastisk. Dagens pris på 482 kroner per time skal reduseres til 442 kroner, der leverandørene får refundert pensjonskostnader og AFP-kostnader. Som svar på et spørsmål til budsjettet for 2024, skrev finansdirektør Olaf Løberg at kostprisen på hjemmehjelp i Trondheim 829 kroner per time. - Min bestemor er 83 år gammel, og mange på hennes alder mottar hjemmehjelp. De har allerede levd et langt liv. Det er grusomt at jeg som 30-åring skal sidestilles med henne, for de nekter meg et fritt liv. For meg er det en langt dårligere tjeneste, og koster nesten dobbelt så mye som BPA.

- Forstår ikke BPA - Dersom jeg, som funksjonshemmet, skal være et fullverdig menneske må jeg få muligheten til å gjøre det samme som alle andre. Det er ikke mulig for meg å administrere alt i min lille BPA-ordning og fremdeles ha overskudd til å gjøre forefallende husarbeid uten god støtte fra min leverandør. Silje mener at kommunedirektøren ikke forstår hva BPA er, og er svært overrasket over forslaget til vedtak på NOU-høringen «Selvstyrt er velstyrt» i 2022. - Kommunedirektøren foreslo at de ikke skulle støtte at BPA skal defineres som et likestillingsverktøy, men at det skal være en helse- og omsorgstjeneste. Det er helt latterlig! Dersom de har baller til å si slikt, er det åpenbart at de ikke skjønner hva tjenesten faktisk er. - Tar fra meg livet Dersom forslaget til tjenestekonsesjon blir vedtatt, er Silje redd for at de seriøse BPA-leverandørene trekker seg ut av Trondheim kommune. - Hvorfor er det slik at det er vår gruppe som skal rammes hver gang kommunen skal spare penger. Vi har kjempet for et tilbud som gjør at vi kan få et verdig liv, og nå vil de rasere det. Selv om hun har hatt BPA i mange år er det krevende for henne å få hverdagen til å gå opp med de vedtakstimene hun har i dag. Derfor er hun bekymret for hvordan livet kommer til å bli for mange av tjenestemottakerne i kommunen dersom de seriøse leverandørene forsvinner. - Uten den støtten og oppfølgingen som Medvind gir meg hadde det aldri gått. Uten slike leverandører blir mange BPA-mottakere presset til å heller motta hjemmetjeneste fra kommunen. Jeg har hatt det tidligere, så dette føles som om de tar fra meg selve livet.


Comments


bottom of page