top of page

ÅPNE MENY

  • aei499

Forskningsprosjekt i Medvind

Vi tar seksualitet på alvor! Fordi det finnes lite kunnskap om BPA og seksualitet har Medvind assistanse AS i samarbeid med VID vitenskapelige høgskole fått finansiering av Norsk forskningsråd til å gjennomføre et forskningsprosjekt på BPA og seksualitet. I dette doktorgradsprosjektet skal Ingrid Thunem se nærmere på problemstillingen:


Hvordan forholder funksjonshemmede og deres assistenter seg til seksualitet, seksuell helse og intimitet?

Dette prosjektet skal vare i 4 år til 01.10.26. For å besvare problemstillingen har prosjektet ulike faser. Det er mulig å delta som informant i alle delene av prosjektet om du ønsker. Prosjektet trenger både arbeidsledere og assistenter som ønsker å bidra. Kunne du tenkte deg å være informant eller få mer informasjon om prosjektet fyll ut kontaktskjema nederst på siden. Du kan også fylle ut skjemaet om du har kommentarer eller tanker om prosjektet.


  1. Fase - validering av spørreskjema (høst 2022) De to spørreskjemaene valideres i et teamsmøte med assistenter og arbeidsleder i oktober 2022. Med validering menes at du leser gjennom spørreskjemaet og sier fra om noen av formuleringene er dårlige eller om noe annet bør forbedres for å sikre at spørsmålene er relevante/lette å forstå.

  2. Spørreskjemaundersøkelse til både arbeidsleder og assistenter (vinter 2022/2023) Det utvikles to spørreskjema som distribueres gjennom leverandører, sosiale media og ulike kontaktpersoner. Skjemaene fokuserer på erfaringer og holdninger til det å få eller gi assistanse til seksualitet, seksuell helse og intimitet.

  3. Fokusgruppe intervju med både arbeidsleder og assistenter (vår/høst 2023) I denne fasen møtes vi digitalt eller fysisk for å diskutere svarene fra spørreundersøkelsen. Ulike påstander blir presentert og fokusgruppene diskuterer hvorfor en tror det ble svart på den måten. Samt hvilke erfaringer en har.

  4. Individuelle intervju (vår/høst 2024) Her skal arbeidsledere og assistenter ha individuelle intervju om erfaringer og utfordringer med seksualitet og assistanse. Fokus her er også de av oss som har flere identiteter for eksempel både skeiv og assistansemottaker.


Hørtes dette spennende ut ta kontakt via skjemaet eller send en e-post til Ingrid Thunem på ith@medvindassistanse.no

Comments


bottom of page