top of page

ÅPNE MENY

- Ikke institusjonaliser meg! 

- Dersom jeg mister den BPA-ordningen jeg har i dag på grunn av at de vil kutte i budsjettet til den nye konsesjonen, kommer Trondheim kommune til å spare penger på min bekostning. For meg er det en dødsdom! 
Barrie Robinson er ikke redd for å sette ting på spissen, noe han selv mener er på grunn av sin engelske oppvekst. Han har levd 36 år i Trondheim og ser på det som sin plikt som trønder å si fra når han opplever urett.   - De vil spare penger på å kutte i den eneste tjenesten som gir mennesker i min situasjon et verdig liv. Det er åpenbart at byråkratene ikke har et fnugg av forståelse for hva denne tjenesten faktisk betyr for oss!  

For 20 år siden fikk han Multippel sklerose (MS). Han har måttet lære seg å leve med en slik diagnose samtidig som han har vært eneforsørger for sine to døtre. MS utvikler seg over tid, og i dag er han fullstendig immobil. Han tror at grunnen til at kommunen foreslår å spare på BPA, er at leverandørene gjør en bedre jobb enn kommunen.   - Kommunen klarer ikke å levere tjenester hjemme hos meg, og jeg trenger hjelp 24 timer i døgnet. De klarer ikke gi meg et verdig liv på en institusjon heller, og det tror jeg irriterer dem. Ønsker kommunen at jeg skal ha et liv med minimal personlig kontakt, en nål i ene armen med væske og en i den andre med mat? Det ville jeg aldri overleve. I årene etter diagnosen har han hatt flere tjenester fra kommunen, og mottatt BPA fra flere forskjellige leverandører.   - Hjemmehjelpen var et mareritt, og det er en tjeneste som koster det dobbelte av BPA. Tenk deg at noen står på utsiden av toalettet og dunker på døra flere ganger i minuttet fordi hen har dårlig tid. Hvilket liv er egentlig det? Hvor er verdigheten?

I dag betaler kommunen 482 kroner per time for BPA-tjenester fra private leverandører. Som svar på et spørsmål til budsjettet for 2024, skrev finansdirektør Olaf Løberg at kostprisen på hjemmehjelp i Trondheim er 829 kroner per time.

- Det var først i Medvind Assistanse at jeg virkelig fikk livet og livsgleden tilbake. Dere har bistått meg på en måte som ingen av de andre leverandørene klarte. Bistanden Barrie setter så stor pris på er kostbar for leverandører. Det krever mye administrative ressurser å ivareta slike BPA-ordninger. Om budsjettet kuttes i den nye konsesjonen, vil leverandørene bli nødt til å vurdere denne ressursbruken, eller å trekke seg ut av kommunen. Det vil svekke kvaliteten i BPA i Trondheim betraktelig.

- Jeg ba ikke om havne i en slik situasjon. Trodde at vi hadde rettigheter slik som alle andre. Vi er også mennesker, for faen!  

- Dersom de kutter i BPA, blir kostnaden uansett at de må bygge nye sykehjem, og det har de ikke økonomi til. De skal med andre ord spare på seg ekstra kostnader, og det er idioti.  

- Det er visse ting man ikke bør spare penger på. Nå må ordføreren våkne opp. Kanskje han skulle prøvd å sitte en uke i en rullestol, så hadde han kanskje forstått situasjonen.  

- At de skal spare inn penger på en tjeneste som har gitt meg selve livet og livsgleden tilbake, er frustrerende. Når den alternative tjenesten de kan tilby meg koster det dobbelte og er mye dårligere, gjør det meg forbannet. Comments


bottom of page