top of page

ÅPNE MENY

  • Forfatterens bildeMedvind Assistanse

Ny regionssjef i Nord

Jeg kommer fra stillingen som assisterende leder ved RVTS Nord (Regionalt ressurssenter for vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging).


46 år, Bardu-døl, bosatt i Tromsø med samboer og barn. En evig optimist som verdsetter familie, venner, naturen, motorsykkelen og sist, men ikke minst, en jobb med gode kollegaer, utfordringer og noe å glede seg til hver dag.


Er utdannet sosionom, med videreutdanning både i ledelse og bedriftsøkonomi.

Har lengre erfaring med etablering og drift av organisasjoner i det offentlige som det private, i tillegg til frivillighetssektoren.


Den røde tråden i livet, det være seg arbeid, som fritid er troen på menneskers likeverd. Uansett sosial status, etnisitet, legning eller fysiske og psykiske funksjonsvariasjoner.


Gleder meg virkelig over å ha fått kommet på laget til Medvind Assistanse - få lov til å være med på det viktige samfunnsoppdraget med å sikre reel likestilling og inkludering gjennom en tilpasset og god BPA-ordning.


Vennlig hilsen Vegard Johansen


Comments


bottom of page