top of page

ÅPNE MENY

  • Forfatterens bildeIngrid Thunem

Vi ønsker å lage plass

10. oktober er det verdensdagen for psykisk helse, og årets tema er #lagplass. Det å være en del av felleskapet, ha en arbeidsplass å dra til, og det å ha relasjoner til mennesker er svært viktig for vår psykiske helse. Arbeidsplassen er et viktig sted for å skape venner og føle at en har noe å bidra med. Det er derfor svært alvorlig at så mange som 105 000 funksjonshemmede som ønsker å jobbe står utenfor arbeidslivet.


Medvind Assistanse er opptatt av å lage plass til de dyktigste arbeidstakerne uansett etnisitet, funksjonshemming, seksuell orientering eller kjønnsidentitet. Og vi er ganske stolte over at så mange som 33% av våre administrativt ansatte er funksjonshemmede. Vi oppfordrer andre til å følge vårt eksempel og bidra til å motvirke fordommer om funksjonshemming i arbeidslivet. Gjennom å delta i debatter, levere funksjonsassistanse og holde foredrag om hvordan det er mulig å være en inkluderende bedrift er vi med å lage plass til alle.Ingrids historie om psykisk helse, jobb og BPA

Jeg husker veldig godt første gangen jeg fikk mitt BPA-vedtak. Før BPA var jeg avhengig av tjenester i hjemmet, av familie og venner. Ofte følte jeg meg som en byrde. Jeg lot være å spørre fordi jeg ikke ville plage eller belaste noen. Mange kvelder følte jeg meg fanget i eget hjem og i min egen seng. Jeg kan ikke telle alle tårene jeg gråt fordi jeg følte meg så utrolig alene og ensom. Mens andre var på fest, danset natten bort, måtte jeg legge meg klokken 20.30. Det føltes veldig mørkt, helt til den dagen BPA-vedtaket kom i posten.


Nå har jeg hatt BPA i snart 13 år. Det er 13 år med felleskap, glede, selvstendighet og valgfrihet. Livet nå er helt annerledes enn livet før. Jeg eier livet mitt og jeg kan bestemme. Plutselig har jeg muligheten til å lage dagene slik jeg ønsker. Jeg har kommet meg ut av huset og ut av sengen. Jeg jobber, er frivillig og har masse venner.

Jeg føler meg aldri som en byrde fordi nå er det jeg som bestemmer. I samarbeid med mine assistenter kan jeg være vennen som stikker innom hun som har det vanskelig. Jeg kan være den som lager mat og inviterer. Jeg kan lage plass for de rundt meg fordi jeg har BPA.


BPA når livet butter

Psykisk helse er noe som er viktig for oss alle. Alle kan oppleve økt psykisk trykk i løpet av livet og noen av oss kan oppleve psykisk sykdom. Livet er langt og et livsløp kan variere. I Medvind Assistanse har vi livsløpsgarantien for å tilpasse oss våre kunders liv. Ulike livsfaser stiller ulike krav til hva en har behov for når en lever med BPA.


I perioder der livet butter kan det å ha BPA opplevelse krevende og vanskelig. For hvordan er du en god arbeidsleder når du nesten ikke klarer ta vare på deg selv? Det kan være behov for en støttende hånd og ekstra oppfølging av assistenten. Det er lov å være sliten og lov å kjenne på at det å ha BPA kan være krevende når livet ikke smiler like sterkt. Det å motta assistanse i en krevende livsfase kan være utfordrende. Det fine med livsløpsgarantien er at en aldri er alene.


I Medvind Assistanse har vi fokus på hvordan ivareta arbeidsleder-rollen når en har det tøft. Vi hjelper deg å lage plass i livet ditt slik at du kan fokusere på å få det bedre og ta en dag av gangen.

Dette fordi vi har stor tro på det felles prosjektet og vårt samfunnsansvar. Vi i Medvind er med på #lagplass, fordi vi har ingen å miste.


Du er viktig og betydningsfull!


コメント


bottom of page