top of page

ÅPNE MENY

  • Forfatterens bildeMedvind Assistanse

Vi har tariff


BPA-Assistent Morten på kontoret

– Det var et gjensidig ønske både fra oss ansatte og fra Medvind Assistanse om å få tariffestet lønn gjennom Fagforbundet forteller BPA-assistent Morten Bakken Brukstuen.


Medvind Assistanse inviterte i februar Fagforbundet til å holde en presentasjon for BPA-assistentene sine. Etter dette møtet var det ifølge Brukstuen enighet blant ansatte om å fremme krav om tariffestet lønn gjennom Fagforbundet.


– Dette er bedre for oss ansatte og for arbeidslederne. Det er en vinn-vinn-situasjon, spesielt med tanke på reiser. For arbeidslederen blir det større frihet, og vi som arbeidstakere får ikke svekket noen rettigheter, sier han fornøyd.


– Det koster oss mer å ha tariff, men vi er svært glade for å ha fått dette på plass. Assistentene er vår viktigste ressurs, og da må vi ivareta dem, forteller operasjonell leder Paula Iren Bø.Comments


bottom of page