top of page

ÅPNE MENY

Bergens-eventyret er i gang

Etter 20 års erfaring som arbeidsleder, og flere år som Regionleder i Norges Handikapforbund Sørvest, tar Guri Anne Egge fatt på det nye store eventyret. - Vi skal bygge opp drømmeleverandøren av BPA i Bergen.

Sammen med seg i oppstarten, har hun med seg koordinator Thomas Soldal, som har god erfaring fra sin tid i Medvind Assistanse. Latteren sitter lett mellom veggene når Thomas og Guri Anne er sammen.

- Jeg har hatt BPA gjennom ulike livsfaser. Det gir meg en personlig og bred erfaring om hvordan livet med BPA faktisk er. Jeg har opplevd å få tildelt for lite timer med BPA i forhold til behovet mitt. For å kunne leve det selvstendige livet som jeg ønsker, har jeg periodevis vært avhengig av foreldre og øvrig familie. Slik er det ikke lengre, forteller hun.

Med BPA har Guri Anne muligheten til å være med å bygge opp Medvind Assistanse i Bergen samt være mor fullt ut til sin tenårings-datter.

- Livet skjer hele tiden, og derfor er Medvind sin Livsløpsgaranti god å ha for oss som har et liv å leve sier Guri Anne.

Og legger til:

- BPA er ett av de viktigste verktøyene vi har for å oppnå et likestilt samfunn. I årevis har hun jobbet iherdig gjennom sine mange verv i Norges Handikapforbund, for at folk med ulike funksjonsvariasjoner skal få sine menneskerettigheter innfridd. Og selvfølgelig har den joviale Guri Anne flere jern i ilden. Som primus motor og prosjektleder for Funkisdagen, er hun sikker på hva riktig assistanse har å si for henne.

- At jeg kan være med å markere at folk med funksjonsvariasjoner har sin rettmessige plass i samfunnet og i bybildet, hadde ikke vært mulig uten BPA.

Коментарі


bottom of page