Medvind Assistanse på konsert

Medvind Assistanse

Medvind Assistanse er den personlige leverandøren av BPA. Vi tar oss tid til å lytte, og sammen finner vi den beste løsningen for deg og din ordning.

Her kan du lese om BPA

BPA er en måte å organisere dine kommunale tjenester på. Har du kommunale vedtak på for eksempel praktisk bistand, støttekontakt og avlastning på totalt 32 timer pr uke har du lovfestet rett til å kunne velge å få tjenestene organisert som BPA